Fagfolk

Til kommuner og fagfolk

Skolen på Slotsvænget er en dag- og kostskole for børn og unge i alderen 12-18 år. Vores elever henvises typisk til skolen på grund af manglende trivsel, vanskeligheder i skolen, hjemme, med venner og har i kraft af dette socioemotionelle, psykiske eller lettere adfærdsmæssige vanskeligheder.

På Skolen på Slotsvænget får eleverne en tryg og forudsigelig hverdag og nær kontakt med pædagogisk personale, som agerer deres trygge base. Alle elever har deres egen kontaktlærer, og kostelever har derudover også en kontaktpædagog i fritiden.

Målet med et ophold på Skolen på Slotsvænget er, at eleverne tager folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen er velstruktureret, og der undervises i alle fag jf. Folkeskoleloven til og med 9. klasse. Al undervisning foregår på små hold og altid med to lærere tilknyttet.

De unge som afslutter Skolen på Slotsvænget med en 9. klasses afgangsprøve får ofte en succesoplevelse med sig. De fleste elever fortsætter med en ungdomsuddannelse. Nogle få starter på et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU eller FGU).

Hvis eleven ikke klar til at tage ud i livet efter kostskolen, er der mulighed for endnu et år som ”S10” hvor man fortsat er en del af kostafdelingen, men følger et eksternt skoleforløb, som fx en 10 klasse, FGU eller nogle særligt tilrettelagte praktikker, som kan kobles til botræning på skolen. En forudsætning for at kunne være S10 er, at man tidligere har været anbragt og gået i skole på Slotsvænget.

Skolens på Slotsvængets formål er bl.a. at danne og uddanne børn og unge til at mestre eget liv, herunder at udvikle sociale kompetencer. Dette sker i samarbejde med forældrene og den anbringende kommune

Kostskole

Kostskolen er ikke et 365-dages opholdstilbud. Eleverne møder ind søndag aften og tager hjem fredag middag. Derudover er der to åbne weekender pr. måned; den ene er med i opholdsprisen, den anden skal tilkøbes ved behov. Der tilkøbes weekend for et skoleår ad gangen – eller efter særlig aftale.

Skolen holder lukket i almindelige skoleferier og på helligdage.

Det er tanken, at et barn, der anbringes på kostskole, skal have mulighed for at være hjemme i ferier og weekender. Ved akut opståede situationer tilbyder vi at indgå i ekstraordinære løsninger, som fx at holde døgnåbent.

Øjeblikke fra livet på Slotsvænget

Kontakt

Copyright © 2024 Skolen på Slotsvænget. All Rights Reserved • Persondatapolitik