Forældresamarbejde

Vi ved, hvor vigtigt samarbejde er.

Når en elev starter hos os, starter også et vigtigt samarbejde mellem eleven, skolen og forældrene.

Faktisk er dette samarbejde en af de vigtigste faktorer for, eleven føler sig tryg. Vi skal kunne tale åbent om tingene og elevens udvikling, så eleven ved, hvad der forventes – og der bliver bakket op om elevens behov både hjemme og på skolen.

Vi skaber rammerne for et godt samarbejde gennem dialog og information. Det er vores oplevelse, at I som forældre hurtigt bliver trygge ved at have os med på banen, og at denne tryghed smitter af på eleven.

Her på skolen får eleven et kontaktteam, som har løbende dialog med hjemmet. Vi ved, alle elever – og alle forældre – er forskellige, og der er forskellige behov for mængden af kontakt. Derfor vil vi gerne samarbejde med jer om, hvordan kommunikationen bedst muligt tilgodeser netop jeres familie.

Samarbejdet i den første tid på skolen er særligt vigtigt – det er her, vi som skole skal spore os ind på jeres barn og jer som familie. Vi stræber efter løbende at orientere jer om, hvordan opstarten går, og hvordan jeres barn trives – ligesom I altid er velkomne til at ringe til os og stille spørgsmål.

Vi ved også, at Skolen på Slotsvænget kan føles langt væk fra jeres hverdag. Derfor tilbyder vi altid, at I kan besøge skolen – og evt. spise med til aftensmad. I skal bare varsle os om det på forhånd af hensyn til den øvrige planlægning.

Vores værdier

Hørt på skolen

Generelt gav skolen og lærernes tilgang mig mere skolelyst. Det havde jeg ikke prøvet at have før, hvor jeg var vant til at have ondt i maven af at komme i skole. Derfor gik fagligheden også tabt, før jeg kom på Skolen på Slotsvænget. Grundlaget for en god læring er jo, at man trives det sted, man skal være.

Kontakt

Copyright © 2024 Skolen på Slotsvænget. All Rights Reserved • Persondatapolitik