Undervisning og pædagogik

Faglighed

På Skolen på Slotsvænget har vi en høj faglighed. Det betyder, at vores pædagogiske personale er uddannet inden for faget og har flere års erfaring bag sig – typisk fra specialområdet. Udover vores veluddannede lærere og pædagoger, har vi også særligt specialiseret personale, som har koordinerende opgaver, som sikrer den bedst mulige kvalitet i undervisningen.

Alle er forpligtet til at modtage supervision og til at deltage i de efteruddannelser der tilrettelægges for personalet på skolen.

Undervisning

Klasserne er små hold bestående af højst ti elever og altid to lærere – gerne flere, hvis nødvendigt. Eleverne har mulighed for at sidde afskærmet, i tilstødende lokaler eller på anden måde at få tilpasset deres skoledag, så det passer til deres individuelle behov og skaber de bedst mulige forudsætninger for læring.

Eleven tilbydes fra starten en diagnostisk skoletestning, som gentages med et halvt års mellemrum. Der er IKKE tale om en nationaltest. Testen er med til at illustrere fremskridtet for den enkelte elev. I stedet for at skulle sammenligne sig med andre i klassen, sammenligner eleven sine nuværende resultater med sine resultater for et halvt år siden. 

Alle elever har sin egen bærbare PC i skolen. PC´en skal blive på skolen og må ikke bruges i fritiden. Skolen har derudover opnået et særligt certifikat, som kvalificerer til at være udeskole, hvilket betyder, at skolens egne busser ofte triller afsted med et hold elever for at få en særlig oplevelse og komme ude i nye og anderledes rammer.

Pædagogik  

Nøgleordene i skolens pædagogik er foruden ressourcetænkning, en systemisk-narrativ tilgang. Vi stræber efter at skabe et trygt miljø omkring eleverne med en høj grad af forudsigelighed, så de kan udvikle sig bedst muligt. Her på skolen møder de voksne, der holder deres ord, og som de kan regne med. 

Vi samarbejder med kommunen om den unges udvikling og inddrager sagsbehandler og forældre i situationer, hvor det vurderes, at der er behov for yderligere udredning, behandling, støtte, som ikke kan omfattes af skolens kerneydelser. 

Skolen på Slotsvænget er ikke en behandlingsinstitution, men i tilfælde hvor en elev i skolens målgruppe har behov for behandling, er det muligt at iværksætte f.eks. psykologsamtaler efter bevilling fra kommunen. Elevens kontaktperson følger gerne med til disse samtaler og deltager delvist i samtalerne, for bedre at kunne følge op i efterforløbet og briefe resten af personalegruppen om de særlige behov. 

Kostafdelingen ”Fritiden”

På kostafdelingen er der plads til ca. 30 elever – vi bestræber os nu på at være max 25, da dette er et passende antal i forhold til skolens størrelse. Der er tomandsværelser –med mulighed for at bo alene, hvis der ikke er fuldt besat. Som kostelev kan man aldrig blive garanteret et enkeltværelse, men skal være indstillet på at dele værelse, hvis der kommer mange kostelever ind på afdelingen.

Kostafdelingen – eller Fritiden som den kaldes i daglig tale – starter, når skolen slutter. Skolens pædagoger er på kostafdelingen, indtil skoledagen starter igen.

På kostafdelingen er det skolens pædagoger, der sammen med børnene planlægger, hvordan dagen og ugen skal tilbringes. Der arrangeres fælles aktiviteter og udflugter, men der er også mulighed for individuelle gøremål. Vi tilstræber, at f.eks. computerspil kommer til at ske i fællesrummet, så der bliver en oplevelse af samhørighed – i modsætning til, hvis hver enkelt gamer er på sit eget værelse. Den unge må gerne medbringe egen computer til kostafdelingen.

Kostelever opfordres til at deltage i fritidsaktiviteter – og flere går til fodbold, fitness, badminton, ridning, dans eller lignende i lokalområdet. Vi støtter børnenes inklusion i lokalområdet og tager gerne en forberedende snak med den pågældende forening, så den unge følger sig taget godt imod. 

På kostafdelingen er nøgleordet AFTALE. Med afsæt i den unges forudsætninger for at tage ansvar for at holde en aftale, er der mere eller mindre frie tøjler til at forvalte sin egen tid i fritiden.

Samarbejde

Fordi en kostskole ikke er et behandlingssted, men netop et sted, hvor man til en vis grad skal være ret godt selvkørende, er det nærliggende, at samarbejdet omkring barnet foregår i en direkte dialog mellem skolen, forældrene og kommunen.  Vi har derfor en forventning om en god og tæt dialog både med forældre og kommunen, så eventuelle særlige tiltag, såsom en psykologbevilling, støttetimer eller andet, er noget, som vi løbende kan drøfte. 

Hvis man som kommune vælger at placere et barn her iht. §52A, anmodes kommunen om at være sit ansvar bevidst om, at der i barnets udviklingsforløb kan opstå behov for tilkøb af psykologhjælp og lignende.

Øjeblikke fra livet på Slotsvænget

Kontakt

Copyright © 2024 Skolen på Slotsvænget. All Rights Reserved • Persondatapolitik