Visitation og indskrivning

Visitation

Skolen på Slotsvænget optager kostelever iht. Servicelovens §§ 52.3.7 og 52A. 

Ved optagelse iht. §52A betinges, at eleven med hensyn til tøj- lomme og transportpenge sidestilles med et anbragt barn, og at kommunen varetager opgaven med evt. opkrævning af penge hos forældrene. Af hensyn til samarbejdet med forældre, ønsker skolen ikke at have noget økonomisk mellemværende i denne relation.

Vi optager også dagelever iht. Folkeskolelovens §20 stk.2.  

Der er løbende optag hele året, dog lukkes tilgangen til 9. klasse ret tidligt på skoleåret for at sikre ro til at arbejde hen imod afgangseksamen.

Aktuelt er der ikke ledige dagpladser. Kontakt os dog gerne for en snak om tidshorisonten for en mulig plads i den enkelte sag.

Visitation og indskrivning

Når en elev matcher målgruppen, afholder vi et visitationsmøde her på skolen, hvor den kommende elev, forældre/værge samt den henvisende sagsbehandler bliver inviteret. Her deltager vores visitationsteam (forstander, socialrådgiver, afdelingsleder fra fritiden og koordinerende speciallærer), som informerer om skolen for at forventningsafstemme med eleven, forældre og kommune om målsætningen for opholdet. Mødet varer cirka 1½ time.

Det er først efter visitationsmødet, at vi kan give den endelige tilbagemelding om eleven reelt matcher målgruppen – dette er selvfølgelig ikke optimalt for den kommende elev, men det personlige møde er afgørende vigtigt. 

Hvis alle parter finder, at der er et match, bliver eleven og forældrene inviteret til et indskrivningsmøde. Her er kommunens deltagelse ikke nødvendig. 

På dette møde, som koordineres af vores socialrådgiver, vil familien træffe den kommende kontaktlærer og kontaktpædagog. Formålet med indskrivningsmødet er at komme lidt tættere på eleven og få talt om de udfordringer, der kan forventes at opstå, særlige ønsker, hensyn og behov. På samme møde aftales startdatoen for kostskoleopholdet. 

Støttetimer 

Hvis en elev ikke umiddelbart kan matches til målgruppen, er det muligt, at eleven ved en individuel vurdering kan matches, hvis der tilføres yderligere støttetimer, enten til undervisningen, fritiden eller begge dele. Kontakt derfor skolens socialrådgiver for en drøftelse, hvis du mener at skoletilbuddet i øvrigt ville matche det barn, der er tale om.

Øjeblikke fra livet på Slotsvænget

Kontakt

Copyright © 2024 Skolen på Slotsvænget. All Rights Reserved • Persondatapolitik