Målgruppe

Målgruppe

Vores målgruppe er børn, som har behov for et skole- eller botilbud i rolige, strukturerede og trygge rammer. Børn, der f.eks. viser tegn på skolevægring eller som, af forskellige årsager, ikke passer ind i folkeskolens almindelige læringsrammer. Børn, der har brug for individuelle læringsplaner, pædagogisk hjælp eller særlige hensyn.

Målgruppen omfatter også børn med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD eller ADD, autismerelaterede udfordringer, emotionelle vanskeligheder, Tourettes, OCD samt børn fra socialt belastede vilkår – eller børn, der har flere vanskeligheder samtidig. I de seneste år har vi derudover modtaget børn med kønsidentitetsproblematikker, som er i tvivl om deres køn og tilhørsforhold i en grad, hvor det påvirker deres hverdag og skolegang negativt.

På Skolen på Slotsvænget er det faglige grundlag på plads. Vi er certificerede og er derfor i stand til at hjælpe børn med dysleksi, udfordringer med arbejdshukommelsen eller andre former for indlæringsvanskeligheder.

Vi stræber efter at give det enkelte barn de bedst mulige forudsætninger for fremtiden. Det betyder også, at vi sommetider afviser børn med f.eks. intensivt behandlingskrævende psykiatriske diagnoser, da vi ikke er det bedste match for dem i behandlingsfasen. Det samme gør sig gældende for børn og unge, der har et misbrug, indgår i aktiv kriminalitet eller har alvorlige adfærdsforstyrrelser, som kan medføre udadreagerende/krænkende adfærd.

Målgruppevurdering

Når du henvender dig til Slotsvænget om en mulig elev, vil du altid få en samtale med person fra visitationsteamet, som regel skolens socialrådgiver. 

Ved fremsendelse af relevante papirer – BFU, PPV, skoleudtalelser, udredningspapirer m.m. vil disse blive gennemgået af Slotsvængets visitationsteam, som består af skoleleder, pædagogisk afdelingsleder, skoleafdelingsleder, specialundervisningsansvarlig samt skolens socialrådgiver. 

Du vil efterfølgende få en mundtlig tilbagemelding på, om barnet er i målgruppe til en plads på kost- eller dagskolen. 

Fagpersoner kan til enhver tid kontakte Slotsvængets socialrådgiver, Gertie Fruergaard på telefon 41 53 20 04 eller på e-mail: gf@slotsvaenget.dk for at høre nærmere om tilbuddet, ledige pladser, målgruppematch eller generel sparring.

Øjeblikke fra livet på Slotsvænget

Kontakt

Copyright © 2024 Skolen på Slotsvænget. All Rights Reserved • Persondatapolitik