Første besøg og optagelse

For at starte som kost- eller dagelev på Skolen på Slotsvænget, er det nødvendigt først at få en bevilling fra hjemkommunen.

Det vil ofte være PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) i din kommune, der vurderer, om et barn har et særligt undervisningsbehov, eller det kan være socialforvaltningen der vurderer, at barnet – og jer som familie – har godt af et miljøskifte, for en periode.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af et kostskoleophold. Kommunen kan, med forældrenes samtykke, beslutte om et barn skal anbringes på kostskole, og de kan også beslutte, om I som forældre skal være med til at betale for opholdet.

Når I får bevilget et kostskoleophold, får skolen tilsendt papirer, som vedrører jeres barn. Det kan være den børnefaglige undersøgelse, papirer fra skolepsykolog, skoleudtalelser og andre oplysninger, som man finder relevant i forhold til at skulle være et godt omsorgssted for barnet.

Herefter inviteres I (forældre og eleven, eventuelt søskende) sammen med kommunens sagsbehandler til et visitationsmøde og en rundvisning på skolen. På dette møde får I en fornemmelse af skolen, og det vi kan tilbyde jeres barn. 

Hvis I fortsat er interesserede i, at barnet starter på skolen, holder vi et indskrivningsmøde, hvor startdato, og praktiske ting aftales.

Når en ny elev starter på skolen, står en medarbejder klar til at tage imo

Vores værdier

Øjeblikke fra livet på Slotsvænget

Kontakt

Copyright © 2024 Skolen på Slotsvænget. All Rights Reserved • Persondatapolitik